Hướng dẫn upload và nộp tờ khai
- Bước 1: Đăng ký tài khoản với VNPT-TAX
- Bước 2: Đăng nhập hệ thống VNPT-TAX
+ Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Thư xác nhận đăng ký tài khoản sẽ được gửi vào hòm thư người nộp thuế (NNT) đã dăng ký. NNT dùng mật khẩu để đăng nhập hệ thống với tài khoản được cơ quan thuế chấp nhận.
+ Vào trang chủ VNPT-TAX, kích vào nút "Đăng Nhập", cửa sổ sau sẽ xuất hiện, cho phép NNT đăng nhập vào tài khoản cá nhân:
- Bước 3: Upload và nộp tờ khai
Sau khi đăng nhập thành công, NNT chọn chức năng "Upload tờ khai" từ menu hệ thống: Thuế điện tử -> Upload tờ khai, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:
- Chức năng này chỉ hỗ trợ Upload các tờ khai có định dạng PDF và:
         +      Được kết xuất từ Phần mềm VNPT-TAX
         +      Được kết xuất từ tính năng lập tờ khai của hệ thống VNPT-TAX
         +      Các tờ khai theo đúng định dạng chuẩn quy định của cơ quan thuế.
         +      Khách hàng click vào nút "Ký tờ khai" để ký tờ khai vừa Upload
- Hoàn thành thao tác Upload và ký tờ khai, khi đó tờ khai sẽ chuyển đến "Danh sách tờ khai cần nộp" của khách hàng
Đối với những tờ khai có phụ lục đính kèm khách hàng chọn để đính kèm phụ lục cho tờ khai
         +       Khách hàng chọn loại tờ phụ lục muốn đính kèm
         +      Khách hàng chọn tệp phụ lục.
         +      Khách hàng ký điện tử phụ lục (nếu tệp phụ lục chưa được ký số xác nhận)
         +      Khách hàng click nút "Nộp phụ lục" để đính kèm phụ lục vào tờ khai
Trong "Danh sách tờ khai cần nộp" nếu tờ khai nào chưa nộp thì khách hàng tích vào ô "Nộp tờ khai" và ấn nút "Nộp tờ khai"
Hướng dẫn chi tiết

Trung tâm hỗ trợ