Bảng giá dịch vụ
Bảng giá cước dịch vụ kê khai, Nộp tờ khai
thuế trực tuyến vnpt-tax
I. Gói sản phẩm dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai thuế trực tuyến VNPT-TAX (Áp dụng cho khách hàng đã có chữ ký số)

Đối tượng

Gói sản phẩm

Thời gian sử dụng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

Đăng ký mua

Cá nhân VNPT-TAX1 1 năm 200.000 200.000
2 năm 350.000 350.000
3 năm 500.000 500.000
Hộ kinh doanh cá thể VNPT-TAX2 1 năm 450.000 450.000
2 năm 800.000 800.000
3 năm 1.100.000 1.100.000
Tổ chức/DN VNPT-TAX3 6 tháng 500.000 500.000
1 năm 900.000 900.000
2 năm 1.650.000 1.650.000
3 năm 2.250.000 2.250.000
Chính sách bán hàng:
-    Thêm 3 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói VNPT-TAX 1 năm.
-    Thêm 6 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói VNPT-TAX 2 năm.
-    Thêm 9 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói VNPT-TAX 3 năm.
Ghi chú:
      -   Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
II. Gói sản phẩm bao gồm chữ ký số VNPT-CA + dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai thuế trực tuyến VNPT-TAX (Áp dụng cho khách hàng chưa có chữ ký số và chưa có tài khoản VNPT-TAX)

Đối tượng

Gói cước

Thời gian

Hạng mục

Đơn giá

Thành tiền

Đăng ký mua

Tổ chức/DN VNPT-TAX Standard 6 tháng Phí thuê bao VNPT-CA 500.000 1.400.000
Phí thiết bị Token 500.000
Phí dịch vụ VNPT-TAX 400.000
1 năm Phí thuê bao VNPT-CA 999.000 2.200.000
Phí thiết bị Token 500.000
Phí dịch vụ VNPT-TAX 701.000
2 năm Phí thuê bao VNPT-CA 1.798.000 3.350.000
Phí thiết bị Token 500.000
Phí dịch vụ VNPT-TAX 1.052.000
3 năm Phí thuê bao VNPT-CA 2.498.000 3.850.000
Phí thiết bị Token Miễn phí
Phí dịch vụ VNPT-TAX 1.352.000
Chính sách bán hàng:
-    Thêm 3 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói cước 6 tháng.
-    Thêm 3 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói cước 1 năm.
-    Thêm 6 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói cước 2 năm.
-    Miễn phí thiết bị Token + Thêm 9 tháng sử dụng miễn phí cho khách hàng đăng ký gói cước 3 năm.
Ghi chú:
      -   Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.