Hướng dẫn tạo tờ khai
- Bước 1: NNT đăng nhập hệ thống phần mềm VNPT-TAX bằng Mã số thuế của NNT
- Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, NNT chọn chức năng "Hệ thống / Thông tin người nộp thuế" cửa sổ sau sẽ xuất hiện:
NNT cập nhật đầy đủ các thông tin trong mục "Thông tin người nộp thuế" sau đó click nút "Ghi"
- Bước 3: NNT chọn chức năng "Kê khai" và chọn một trong các loại tờ khai, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:
Sau khi NNT cập nhật đầy đủ thông tin trong tờ khai, NNT click nút "Kết xuất"
Hướng dẫn chi tiết

Trung tâm hỗ trợ