hỗ trợ qua điện thoại & email
HỖ TRỢ QUA ĐIỆN THOẠI:
  Gọi ngay: 18001260 - 20 Lines
- Chăm sóc khách hàng:
  Đào Thị Hiền
+ Điện thoại: 024.37932788
- Chăm sóc khách hàng VDC (M.Bắc):
  Phòng KDDV CTĐT
+ Điện thoại 1: 024.3793.0534
+Điện thoại 2: 024.3793.8122
EMAIL HỖ TRỢ:
Gửi Email cho chúng tôi: VNPT-TAX@VNPT-CA

Trung tâm hỗ trợ