Hướng dẫn Tra cứu tờ khai thuế
- Bước 1: Đăng ký tài khoản với VNPT-TAX
- Bước 2: Đăng nhập hệ thống VNPT-TAX
+ Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Thư xác nhận đăng ký tài khoản sẽ được gửi vào hòm thư người nộp thuế (NNT) đã dăng ký. NNT dùng mật khẩu để đăng nhập hệ thống với tài khoản được cơ quan thuế chấp nhận.
+ Vào trang chủ VNPT-TAX, kích vào nút "Đăng Nhập", cửa sổ sau sẽ xuất hiện, cho phép NNT đăng nhập vào tài khoản cá nhân:
- Bước 3: Tra cứu thông tin tờ khai
Sau khi đăng nhập thành công, NNT chọn chức năng "Tra cứu tờ khai thuế" từ menu hệ thống: Thuế điện tử / Tra cứu tờ khai thuế, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:
- Chức năng này cho phép NNT tra cứu và lưu lại các tờ khai đã nộp theo tên tờ khai, ngày nộp. Qua chức năng tra cứu này NNT cũng có thể đính kèm phụ lục cho tờ khai.
- Các bước thực hiện:
         +      Khách hàng chọn loại tờ khai trong mục "Tờ khai".
         +      Khách hàng chọn khung thời gian muốn tra cứu.
         +      Sau đó click vào nút "Tra cứu" để hiển thị thông tin các tờ khai cần tra cứu.
         +      Hệ thống hiển thị các tờ khai theo giá trị khách hàng đã chọn.
         +      Khách hàng có thể gửi phụ lục bằng cách click nút "Send".
Hướng dẫn chi tiết

Trung tâm hỗ trợ