Tin tức - sự kiện
Thông báo tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
Cập nhật ngày: 21/09/2015

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TỪ 11H30 ĐẾN 17H00 NGÀY 22/09/2015 ĐỂ THỰC HIỆN THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỮ KÝ CỦA T-VAN

 

VNPT- TAX TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC
>> Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng cho kỳ lập bộ tháng 01/2013 (lần 2)
>> Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng
>> Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9