Tin tức - sự kiện
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Cập nhật ngày: 04/03/2019

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử để phục vụ thay đổi thông tin chứng thư của Tổng cục thuế

 

Kính gửi:

 Quý khách hàng

 

Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử để phục vụ thay đổi thông tin chứng thư số của Tổng cục thuế, cụ thể như sau:

Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử  từ 17h00 đến 20h00 ngày 05/03/2019 (thứ ba).

Ngoài thời gian nêu trên hệ thống hoạt động bình thường.

VNPT-TAX xin thông báo để các đơn vị  được biết và  chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng. 

 

Trân trọng