Tin tức - sự kiện
Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi dịch vụ CK CA sang VNPT CA
Cập nhật ngày: 11/11/2016

VNPT Xin gửi tới Quý khách hàng quy trình tiếp nhận và đầu mối hỗ trợ khách hàng chuyển đổi ở các tỉnh

- Quy trình tiếp nhận

Link tải: https://vnpt-ca.vn//images/documents/11112016175555.docx​

- Đầu mối hỗ trợ khách hàng chuyển đổi ở các tỉnh thành: 

Link tải: https://vnpt-ca.vn//images/documents/11112016175555.docx​

Đồng thời, VNPT xin gửi tớ quý khách hàng thủ tục chuyển đổi từ dịch vụ CK CA sang VNPT CA bao gồm: