Tin tức - sự kiện
Hướng dẫn gửi tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Cập nhật ngày: 01/04/2014

VNPT-TAX hướng dẫn gửi tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng file XML:

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (05KK-TNCN, …)

BƯỚC 1: KẾT XUẤT TỜ KHAI DƯỚI DẠNG “XML”