Tin tức - sự kiện
VNPT-TAX xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
Cập nhật ngày: 12/02/2014

VNPT-TAX xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng về phiên bản phần mềm mới đáp ứng các văn bản mới  <Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. >

1.      Hệ thống đã cập nhật phiên bản mới đáp ứng các thay đổi và văn bản mới. Chương trình sẽ tự động cập nhật khi khách hàng khởi động phần mềm. Hoặc khách hàng có thể tải bản nâng cấp offiline trên trang vnpt-tax.vn

2.      Do phiên bản mới có sự thay đổi về mẫu biểu của các tờ khai nên trong quá trình cập nhật phần mềm chương trình sẽ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu cũ của các tờ khai chính sau đây sang phiên bản mới:

+ Tờ khai GTGT khấu trừ (01GTGT)

+ Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02GTGT)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (01A/TNDN)

+ Các tờ khai còn lại, nếu khách hàng muốn tạo tờ khai bổ sung hay muốn xuất lại tờ khai, yêu cầu khách hàng làm lại tờ khai mới

3.      Hướng dẫn gửi các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05KK-TNCN, …):

Tổng cục thuế (TCT) yêu cầu gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN bằng file XML. Do vậy khi gửi các tờ khai qu