Tin tức - sự kiện
Thông báo V/v Liên quan đến hoạt động của ứng dụng Thuế điện tử - eTax
Cập nhật ngày: 18/02/2021

Thông báo V/v Liên quan đến hoạt động của ứng dụng Thuế điện tử - eTax

THÔNG BÁO

 

V/v Liên quan đến hoạt động của ứng dụng Thuế điện tử (eTax)

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 20