Tin tức - sự kiện
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Cập nhật ngày: 25/05/2020

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

 

V/v: Tạm dừng Hệ thống Dịch vụ khai thuế điện tử và nộp thuế qua mạng

 

 

Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng để nâng cấp, bảo trì hệ thống. Cụ thể kế hoạch như sau:

Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng bắt đầu từ 8h00 ngày 22/5/2020 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 24/5/2020 (Chủ nhật),

Ngoài thời gian nêu trên hệ thống hoạt động bình thường.

VNPT-TAX xin thông báo để các đơn vị  được biết và  chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng. 

 

Trân trọng


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC