Tin tức - sự kiện
Thông báo V/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử để nâng cấp ứng dụng và triển khai mở rộng trên toàn quốc
Cập nhật ngày: 03/04/2015

Thông báo V/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử để nâng cấp ứng dụng và triển khai mở rộng trên toàn quốc 
 

      Thực hiện kế hoạch nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử nhằm đáp ứng các thay đổi về nghiệp vụ đến thời điểm hiện tại và triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên toàn quốc, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử trong thời gian từ 12h00 ngày 04/04/2015 (Thứ 7) đến 17h00 ngày 05/04/2015 (Chủ nhật). Từ 17h00 ngày 05/04/2015, dịch vụ Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.