Tin tức - sự kiện
Thông báo tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng
Cập nhật ngày: 29/08/2014
        VNPT-TAX xin trân trọng thông báo:
        Hệ thống sẽ tạm dừng hoạt động từ 17h ngày 29/08/2014 đến hết 24h ngày 29/08/2014 phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới (định dạng XML).
 
        VNPT-TAX xin thông báo để người nộp thuế tạm dừng nộp tờ khai trong thời gian hệ thống nâng cấp./.

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC
>> Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng cho kỳ lập bộ tháng 01/2013 (lần 2)
>> Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng