Tin tức - sự kiện
Hướng dẫn nộp thuế điện tử
Cập nhật ngày: 09/04/2015

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 về việc “Tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, Hải quan”, Tổng cục Thuế   Triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cả nước cho các Ngân hàng Thương mại 

 

Do vậy VNPT-TAX hướng dẫn DN thực hiện nộp thuế điện tử:

1. Khách hàng vẫn khai báo và nộp tờ khai bình thường trên trang vnpt-tax.vn

2. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống http://nhantokhai.gdt.gov.vn để thực hiện nộp thuế điện tử theo các bước:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn - Mật khẩu là mật khẩu gửi về mail cho khách hàng khi thực hiện đăng ký dịch vụ trên trang vnpt-tax.vn hoặc thực hiện chức năng lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng vào menu Nộp thuế để đăng ký, sử dụng và lập giấy nộp tiền theo hướng dẫn tải tại đây

 

 

Trân trọng!

 

 <