Tin tức - sự kiện
Thông báo gián đoạn kết nối tới Cơ Quan Thuế 04-05/05/2021
Cập nhật ngày: 05/05/2021

Kính gửi các đơn vị

Hiện tại từ lúc 8h30PM ngày 04/05/2021 đến 05/05/2021 hệ thống kết nối tới Cơ quan thuế bị gián đoạn do sự cố đường truyền mạng. VNPT-TAX sẽ thông báo lại cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

* Update ngày 05/05/2021: Hiện tại bắt đầu từ thời điểm 14h40' 15/05/2021 Kết nối đã thông suốt và hoạt động bình thường. Quý đơn vị vui lòng kiểm tra các giao dịch đã thực hiện nếu chưa thành công hoặc chưa có kết quả trong thời gian trên thì thực hiện gửi lại giao dịch. Trân trọng cảm ơn

 

VNPT-TAX xin trân trọng thông báo.


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC