Tin tức - sự kiện
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG
Cập nhật ngày: 09/11/2018

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng

 

Kính gửi:

 Quý khách hàng

 

VNPT - TAX thông báo tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng đáp ứng Thông tư số 84/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử  từ 15h30 ngày 09/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017

Ngoài thời gian nêu trên hệ thống hoạt động bình thường.

VNPT-TAX xin thông báo để các đơn vị  được biết và  chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trư